Rik Smet promoveert tot doctor in de rechten

Datum: 23 juni 2020

Inleiding: De titel van zijn proefschrift luidt: 'Fiscale verdragsbevoegdheden in een federale staatsstructuur'.

Rik Smet
Op 23 juni 2020 verdedigde Rik Smet onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van de Vijver zijn proefschrift met als titel 'fiscale verdragsbevoegdheden in een federale staatsstructuur' met succes.

Lees de samenvatting van het proefschrift. 

Persoonlijke webpagina van Rik Smet. Link: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/nieuws/