Goed bestuur voor cultuur!

Datum: 28 juni 2020

Inleiding: Minister Jan Jambon ontvangt eerste exemplaar nieuwe Bestuurscode Cultuur op UAntwerpen.

Op 26 juni 2020 werd op de Universiteit Antwerpen een nieuwe Bestuurscode Cultuur overhandigd aan minister voor Cultuur Jan Jambon. De lancering van deze code werd grondig voorbereid door een Vlaams-Nederlandse werkgroep van het Fonds voor Cultuurmanagement (UAntwerpen) in samenwerking met Cultuurloket en Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Er werden voorbereidende rondetafelgesprekken georganiseerd met experten en werd ook sectorbreed getoetst in de periode april-mei 2020.

De principes van transparantie, heldere rolverdeling tussen raad van bestuur en directie, een diverse samenstelling van de raad van bestuur en de relatie met de stakeholders uit de eerste leidraad van 2012 blijven behouden maar ditmaal wordt er meer gefocust op de relatie tussen bestuur en directie, ethiek en integriteit (als gevolg van de #metoo-beweging en andere ethische issues), duurzaamheid en een diverse samenstelling van de Raad van Bestuur.

Hefboom voor discussie
De code bestaat uit 8 principes en 45 aanbevelingen. De aanbevelingen bieden ruimte voor de verscheidenheid binnen de sector (het principe ‘pas toe of leg uit’). Een grote of kleine organisatie, of een kunstenorganisatie en een sociaal culturele vereniging hebben immers andere noden.

minister Jambon

Minister Jan Jambon speecht bij de voorstelling van de nieuwe Bestuurscode Cultuur

“In een aantal situaties kan een afwijking niet alleen mogelijk maar zelfs wenselijk zijn”, zo stelt prof. Annick Schramme. De code wil vooral een hefboom zijn voor discussie en reflectie, een handleiding voor de sector om zichzelf te verbeteren op het vlak van bestuur en leiding geven, een preventiemiddel tegen kwalijke praktijken en interne ruzies, en een objectiverend middel om uit impasses te raken.

Op 7 december willen het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket verder in dialoog gaan met de ruimere cultuursector over deze code en organiseren ze een congres. Want, zo besluit prof. Schramme “governance is immers geen set van regels, het is een praktijk die alleen maar ingang kan vinden via een goede dialoog en in een sfeer van vertrouwen.”Link: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/fonds-voor-cultuurmanagement/