Antwerpenaar schat eigen risico op hart- en vaatziekten te laag in

Date: 29 September 2020

Introduction: UAntwerpen ondervroeg 643 mensen over belangrijkste doodsoorzaak bij volwassenen.

De Antwerpse bevolking heeft een goede kennis van hart- en vaatziekten, zo blijkt uit een bevraging van de Universiteit Antwerpen onder 643 willekeurig geselecteerde volwassenen van 18 jaar en ouder uit twee districten in de stad Antwerpen. Tegelijk bleek uit de bevraging dat de meeste volwassenen hun eigen risico op het krijgen van hart- en vaatziekten eerder (te) laag inschatten.

De bevraging werd uitgevoerd in het kader van het SPICES-project rond de preventie van hart- en vaatziekten onder kwetsbare doelgroepen, onder leiding van prof. Hilde Bastiaens (UAntwerpen). Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en loopt in ons land, in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oeganda en Zuid-Afrika.

“29 september is de internationale Dag van het Hart. Bewustzijn creëren rond deze aandoening onder de bevolking is van cruciaal belang, want hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de voornaamste ziekte- en doodsoorzaak onder volwassenen”, zegt prof. Bastiaens. Levensstijlfactoren zoals te weinig bewegen, ongezond eten, stress of roken hebben een grote invloed op het krijgen van hart- en vaatziekten. Zeker in tijden van COVID-19 zien we dat een gezonde levensstijl een extra uitdaging vormt.

Schatten we risico juist in?

“Aangezien kennis van gedragsrisico’s en een juiste inschatting van risico essentieel zijn om een gezonde levensstijl aan te nemen, voerden we een bevraging uit onder volwassenen om een beeld te krijgen van wat ze weten over risicofactoren en of ze hun risico juist inschatten”, aldus Kathleen Van Royen, specialist gezondheidscommunicatie in het SPICES-project.

De bevraging toont aan dat de kennis rond hart- en vaatziekten onder de Antwerpse bevolking vrij goed is. Vrouwen scoorden voor kennis gemiddeld 6,8 op 9 en mannen 6,7. Slechts 5% van de deelnemers scoorde minder dan de helft. Bijna een derde van de deelnemers (31,4%) wist niet dat mensen met diabetes een verhoogd risico hebben op het krijgen van een hartaanval of een beroerte. Dat een familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten een risicofactor is voor hoge bloeddruk, was niet geweten door twee derde (63%) van de deelnemers.

Bewustzijn verhogen

Aan de hand van zeven vragen peilden de onderzoekers of deelnemers hun risico goed kunnen inschatten. Vrouwen vertoonden een betere score met gemiddeld 15,6 op maximum 27, dan mannen met 14,1. Hoe hoger de score, hoe beter het eigen risico ingeschat wordt, wat dan weer gerelateerd is aan het verbeteren van de levensstijl. Mensen met een hoger inkomen hadden een betere risicoperceptie van hart- en vaatziekten.

Hoewel dus de kennis rond hart- en vaatziekten relatief goed is, moet het bewustzijn rond diabetes en familiaire belasting als risicofactor verhoogd worden. Van Royen: “Onze studie toont aan dat mannen, een lagere leeftijd en mensen met een lager inkomen de neiging hadden om hun risico op hart- en vaatziekten te onderschatten. Het is dus belangrijk om in de toekomst in te zetten op het verbeteren van de inschatting van het eigen risico bij deze groep.”

 

 Link: https://www.uantwerpen.be/en/projects/spices/