Twitteractiviteit verraadt je politieke profiel

Datum: 17 mei 2014

Inleiding: Wie actief is op Twitter, geeft veel meer bloot over zichzelf dan hij of zij beseft. Onderzoekers van UAntwerpen kunnen je politieke voorkeur achterhalen door dataminingtechnieken toe te passen op je Twitteractiviteiten en die van je netwerk.

In de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei worden er heel wat peilingen en online stemtesten georganiseerd. De peilingen hebben tot doel de verkiezingsuitslag te voorspellen, de stemtesten geven je aan de hand van je antwoorden op een reeks stellingen een gefundeerd stemadvies. Informatici van UAntwerpen komen met een alternatieve stemtest op de proppen voor de actieve Twittergebruiker.

“Van iedereen die actief is op Twitter meten we in welke mate hun activiteit verbonden is met de verschillende politieke partijen in Vlaanderen”, legt prof. Bart Goethals uit. “Daarvoor gebruiken we dataminingtechnieken, die het mogelijk maken om grote hoeveelheden gegevens te analyseren. We werken met algoritmes, min of meer zoals Google die gebruikt om haar PageRanks te berekenen.”

Wie op Twitter zit, stuurt zelf korte uitspraken de wereld in, retweet de uitspraken van andere mensen of van instellingen en organisaties, volgt andere gebruikers op het online platform en wordt ook zelf gevolgd door anderen. “Door al die gegevens kwantitatief te analyseren verzamel je per gebruiker een enorme hoeveelheid informatie”, vertelt Christophe Van Gysel, die dit project in de context van zijn masterscriptie uitvoert.

“Wanneer we onze algoritmes loslaten op die gegevens, kunnen we het politieke profiel van een gebruiker vrij nauwkeurig meten. We deden een experiment met 734 accounts van Twittergebruikers die openlijk gelinkt zijn aan een specifieke partij. Onze analyse leverde enorm hoge juiste scores op. De accuraatheid is groter dan 95%.”

Neem de proef op de som
Wat kan voor de partijgebonden Twitteraar, lukt ook voor de gebruiker die zich politiek niet meteen out op het sociale mediaplatform. Goethals: “Een voorbeeld: als veel van de mensen in jouw netwerk een duidelijke voorkeur voor partij A hebben, omdat ze de officiële Twitteraccount of politici uit die partij volgen, is dat al een eerste signaal dat ook jij partij A goedgezind kan zijn.”

Twittergebruikers die de proef op de som willen nemen, surfen naar www.twitterbrengtraad.be . Op die projectsite log je in met je Twitteraccount, waarna de software jouw link met de verschillende partijen meet. Wie één week voor de verkiezingen nog niet weet hoe te stemmen, kan zich dus laten ‘adviseren’ door zijn of haar online netwerk.

De computerwetenschappers van UAntwerpen willen met hun ‘verkiezingsexperiment’ aantonen dat Twittergebruikers zonder het te beseffen veel over zichzelf blootgeven. Goethals: “Wat je zelf de wereld instuurt in 140 tekens weet je natuurlijk wel, maar ook je andere activiteiten - mensen volgen, gevolgd worden, retweeten -  zeggen heel wat over jouw profiel, zeker wanneer ook het profiel van alle mensen in je online netwerk mee in rekening wordt genomen.”Link: http://www.twitterbrengtraad.be