Elektrochemische sensoren voor het detecteren van Chlooramfenicol (CAP)

Datum: 10 juni 2014

Inleiding: Het onderzoeksteam van prof. dr. Karolien De Wael en prof. dr. Ronny Blust van de UAntwerpen ontwikkelde een elektrochemische sensor die selectief CAP en derivaten kan detecteren in rauwe melk.

Elektrochemische sensoren
Chlooramfenicol (CAP) is een breedspectrum antibioticum dat verboden is in de menselijke voedselketen. Het product is strikt gereglementeerd en slechts beperkt toegelaten voor menselijk gebruik, omdat het ernstige neveneffecten kan veroorzaken. CAP wordt nog gebruikt tegen een aantal dierlijke ziektebeelden en dit onder streng veterinair toezicht. Behandelde dieren dienen minstens tijdelijk uit de menselijke voedselketen te worden verwijderd. Regelmatige preventieve controles tonen aan dat - ondanks deze maatregel - dieren soms toch nog te snel weer in de keten worden gebracht. Op die manier komt CAP ook in de voedselketen terecht. Een tweede bron van CAP-contaminatie is import van voedingsmiddelen uit landen waar het verbod niet geldt of minder strikt wordt nageleefd. 

De aanwezigheid van CAP in de menselijke voedselketen is verboden in de Verenigde Staten, Canada en Europa. In een aantal andere gebieden, zoals in zuidoost Azië, wordt het antibioticum nog veelvuldig gebruikt in het productieproces van dierlijke producten al dan niet bestemd voor menselijke consumptie  en dierenvoeders. Eén van de redenen is de lage productiekost en het brede werkingsspectrum van CAP.

CAP detecteren
De Europese Commissie legde strenge limieten op voor de concentraties CAP die nog aanwezig mogen zijn in menselijk voedsel. Om CAP en afgeleiden te detecteren zijn er meerdere methodes, maar deze zijn niet altijd accuraat. Bovendien moeten de stalen voor detectie door verschillende zuiveringsprocessen, wat het tijdrovend en duur maakt.  De detectie gebeurt in laboratoria, wat zorgt dat er veel tijd gaat naar transport en het administratieve afhandelen van de stalen.

Het onderzoeksteam van professor Karolien De Wael en professor Ronny Blust ontwikkelde een elektrochemische sensor die selectief CAP en derivaten kan detecteren in rauwe melk tot concentraties ver beneden de Europese limiet. Dit dankzij het modificeren van het oppervlak van de electrode met een bepaalde soort molecule, de ‘aptameren’. Elektrochemische sensoren bieden een alternatieve methode voor de selectieve detectie van CAP. Deze sensoren hebben een lage kostprijs, zijn eenvoudig en robuust en maken een snelle analyse mogelijk. Bovendien is het gebruik van elektrochemische sensoren reeds ingeburgerd. 

Het toepassingsgebied is zelfs breder dan dat. Door het veranderen van het type aptameer op de electrode kunnen ook andere kleine moleculen worden gedetecteerd zoals allergenen, chloorverbindingen, cocaïne, etc.

Meer info 
Contacteer prof. dr. Karolien De Wael, AXES onderzoeksgroep, Universiteit Antwerpen: karolien.dewael@uantwerpen.beLink: https://www.uantwerpen.be/en/rg/axes/