Human Brain Mapping Editor's Choice Award voor onderzoekers Visielab

Datum: 26 juni 2014

Inleiding: Het bekroonde artikel van Ben Jeurissen en Jan Sijbers (Visielab, UAntwerpen) pleit voor het gebruik van meer geavanceerde modellen bij het bestuderen van hersenen via diffusie MRI.

De editors van het gerenommeerde tijdschrift Human Brain Mapping hebben het artikel 'Investigating the prevalence of complex fiber configurations in white matter tissue with diffusion MRI', van auteurs Ben Jeurissen (UAntwerpen), Alexander Leemans, Jacques-Donald Tournier, Derek K Jones en Jan Sijbers (UAntwerpen), uitgeroepen tot 'beste artikel van 2013'.

Diffusie MRI is een geavanceerde medische beeldvormingstechniek die toelaat de microstructuur in de witte stofbanen van de hersenen te bestuderen. In het bekroonde artikel tonen de auteurs aan dat de eenvoudige modellen die nu vaak gebruikt worden, onbetrouwbaar zijn of misleidende informatie verschaffen in een groot deel van de hersenen. Tot nu toe werd aangenomen dat dit probleem zich beperkte tot een klein deel van de hersenen. Met de nieuwste methoden voor de verwerking van diffusie MRI konden de auteurs echter aantonen dat de eenvoudige modellen te kort schieten in 90 % van het witte stof volume. Met dit artikel willen de auteurs wetenschappers aanzetten om in de toekomst meer geavanceerde modellen te gebruiken om de hersenen te bestuderen.

De prijs werd uitgereikt op 8 juni door prof. dr. Peter Fox, Founding Editor-In-Chief van Human Brain Mapping, tijdens de Human Brain Mapping conferentie in Hamburg, Duitsland. Hetzelfde artikel werd eerder ook al in de kijker gezet door de uitgevers van The Cell Press, uitgever van gerenommeerde tijdschriften zoals Cell en Neuron.