Terug van weggeweest: de betoging met geweld

Date: 7 November 2014

Introduction: Gewelddadige escalatie van manifestatie is uitzonderlijk

De nationale betoging tegen het regeringsbeleid knoopt aan met de grote manifestaties uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In getalsterkte, maar helaas ook in de gewelddadige escalatie op het einde. Ruud Wouters (UAntwerpen, onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek) geeft duiding in De Morgen. Redirect: http://www.demorgen.be/dmselect/terug-van-weggeweest-de-betoging-met-geweld-a2113748/