Algemene didactiek (S1)

Studiegidsnr:1000ASEADR
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout
Els Tanghe
Hans Ihmsen
Ilse Mertens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende leerinhouden komen aan bod:

 • motivatie voor het onderwijs
 • de onderwijsopdracht: basiscompetenties en onderwijsvisie
 • didactisch referentiekader
 • lesvoorbereiding
 • beginsituatie
 • onderwijscontext
 • doelstellingen
 • leerinhouden
 • didactische evaluatie
 • didactische werkvormen
 • didactische principes
 • klasopstelling: groepering en klasschikking
 • onderwijsleermiddelen