Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek cultuurwetenschappen met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASECUW
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Tom De Roover
Eef Rombaut
Gytha Burman
Caroline Van Der Bruggen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
  • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
  • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
  • Eindtermen, leerplannen
  • Motivatie en betrokkenheid
  • Subjectieve onderwijstheorie