Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek Duits met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEDUI
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Smits
Marise Van Tendeloo
Gorik Hageman
Goedroen Olieslagers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • einführende, theoretische Grundlagen (± 2 Unterrichtseinheiten): u.a. D(aF) international, DaF-Lehrwerke u. -Lehrpläne 
  • DaF-Komponente Sprache (Einführung)  
  • DaF-Komponente Literatur (Einführung)
  • DaF-Komponente Landeskunde (Einführung)

NB: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Landeskunde sind die zentralen Teilbereiche der DaF-Ausbildung

(NL: De inhoud is gecentreerd rond taal, literatuur en kennis van land en volk, de centrale gebieden van Didactiek Duits als vreemde taal)

 

De studiewijzer heeft enkel tot doel de studenten te informeren over het opleidingsonderdeel en ondersteuning te bieden in het actief en zelfsturend verwerken van de leerstof. In dit opleidingsonderdeel komt het element “Wetenschappelijke Integriteit” aan bod bij de selectie van leermateriaal voor oefenlessen, en wel in de vorm van Correct en volledig citeren en het wetenschappelijke en intellectuele werk van anderen volledig respecteren.