Introductie vakdidactiek economie met oefenlessen

Studiegidsnr:1000ASEECO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout
Vicky Belien
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Koenraad Smekens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie … • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren • Feedback • Subjectieve onderwijstheorie • Binnenklasdifferentiatie • Motivatie en betrokkenheid • Begeleid zelfstandig leren • Coöperatief leren