Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Introductie vakdidactiek economie met oefenlessen

Studiegidsnr:1000ASEECO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Wouter Schelfhout
Vicky Belien
Pieter Sprangers
Katrien Van Daele
Guy Walraevens
Koenraad Smekens
Anne-Lise Cuypers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie … • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren • Feedback • Subjectieve onderwijstheorie • Binnenklasdifferentiatie • Motivatie en betrokkenheid • Begeleid zelfstandig leren • Coöperatief leren