Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek Engels met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEENG
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Smits
Tim Berghmans
Nele Kempenaers
Rozemarijn Maris

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een inleiding op de didactiek van het Engels. Onderwerpen die aan bod komen zijn: een historisch overzicht van stromingen in de taaldidactiek; het opzetten van beperkte lesdelen met nadruk op de verschillende vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken).

In dit opleidingsonderdeel komt het element “Wetenschappelijke Integriteit” aan bod bij de selectie van leermateriaal voor oefenlessen, en wel in de vorm van Correct en volledig citeren en het wetenschappelijke en intellectuele werk van anderen volledig respecteren.