Introductie vakdidactiek engineering en technologie met oefenlessen

Studiegidsnr:1000ASEENT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Leen Goovaerts
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het onderwijs van schoolvakken binnen het domein Engineering en technologie aan bod op basisniveau. De leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Engineering en technologie.

Kerninhouden:

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
 • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
 • Constructive alignment (Biggs)
 • Eindtermen, leerplannen
 • Subjectieve onderwijstheorie
 • Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

 • Modellen en misconcepties
 • Demonstratie- en leerlingenpractica
 • Ontwerpcyclus
 • Excursies
 • STEM
 • Veiligheid en afval

Praktijkoefeningen

 • Ontwerp en uitvoering labo
 • Differentiatie adhv verschillende leerlingenprofielen
 • Deel van een les geven