Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Introductie vakdidactiek geschiedenis met praktijkoefeningen

Studiegidsnr:1000ASEGES
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:18
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jelle De Schrijver
Koen Cools
Bauke Verbergt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het geschiedenisonderwijs aan bod op basisniveau. De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Geschiedenis.

Kerninhouden

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Lesontwerpschema met o.a. beginsituatie, doelen, leermiddelen, werkvormen, klasopstelling, planning/timing, evaluatie …
 • Observatieschema: observeren – interpreteren - evalueren
 • Eindtermen, leerplannen
 • Subjectieve onderwijstheorie
 • Motivatie en betrokkenheid

Vakspecifiek

 • De vormende waarde van geschiedenis(onderwijs),
 • Historisch denken,
 • Multiperspectiviteit,
 • Historische bronnen,
 • (Historische) beeldvorming over het verleden,
 • Cultuurwetenschappen: cultureel bewustzijn

Praktijkoefeningen