Algemene economie

Studiegidsnr:1000PSWECO
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Eve Vanhaecht
Christine Schauw
Jona Claes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het betreft een algemene inleiding tot de economie. De cursus bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel behandelt micro-economische thema's:
- het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten
- het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod
- prijsvorming in de markt (competitie en monopolie)
- rol van de overheid
Het tweede deel behandelt macro-economische thema's:
- nationale rekeningen en de economische kringloop
- goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt
- rol van de overheid in het sturen van de economie
- internationale handel
De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen.
De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept.