Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene economie

Studiegidsnr:1000PSWECO
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Eve Vanhaecht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het betreft een algemene inleiding tot de economie. De cursus bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel behandelt micro-economische thema's:
- het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten
- het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod
- prijsvorming in de markt (competitie en monopolie)
- rol van de overheid
Het tweede deel behandelt macro-economische thema's:
- nationale rekeningen en de economische kringloop
- goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt
- rol van de overheid in het sturen van de economie
- internationale handel
De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen.
De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept.