Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Engels

Studiegidsnr:1000PSWENG
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)An Verhulst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Voorstelling van online ‘linguistic search tools’;

- Grammatica: tijdensysteem, modaliteit, relevante onderwerpen in de naamwoordelijke groep;

- Woordenschat: selectie van relevante woorden binnen het domein van politieke wetenschappen / communicatiewetenschappen (zelfstudie);

- Tekstanalyse: kritisch lezen van vakspecifieke teksten, met aandacht voor de rol van woordkeuze en retoriek;

- Schrijven: macro- en microniveau van een coherente Engelse tekst; sollicitatiebrief; samenvatting;

- Presentatietechnieken: studenten presenteren een maatschappelijk relevant onderwerp in groep (+ debat);

Nieuwe media komen aan bod doorheen de cursus, zowel in het gebruik ervan door de docent ter ondersteuning van het lesmateriaal (PowerPoint, internet, tv-en radiomateriaal,…) als in de lesinhoud (onderwerp van teksten en presentaties studenten).