Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Frans

Studiegidsnr:1000PSWFRA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1e semester:

Actieve taaltraining op basis van de syllabus met leer- en oefenmateriaal en actuele teksten uit de Franstalige (Belgische en internationale) kwaliteitspers. Opfrissen en uitbreiden (deels door zelfstudie) van grammatica en woordenschat, toegespitst op de studierichting van de studenten; trainen van de basisvaardigheden (luisteren, lezen, spreken, schrijven) door het bespreken van teksten en door het uitvoeren van opdrachten tijdens de contacturen. De woordenschat betreft enerzijds het vakgebied van de studenten (cf. handboeken met lexicon over politiek en media) en omvat anderzijds (in de syllabus) uitdrukkingen die gebruikt worden in algemene gesprekssituaties evenals in een academische context, b.v. voor het weergeven van oorzaak, gevolg, doel, (on)zekerheid; het schetsen van toestand, evolutie, verandering; het maken van vergelijkingen; het geven van een persoonlijke opinie; het opbouwen van een argumentatie, enz. Speciale aandacht wordt besteed aan structuurwoorden (enz) die belangrijk zijn voor het begrijpen/aangeven van de logische opbouw van een geschreven of gesproken discours.

 

2e semester:

Mondelinge en schriftelijke opdrachten door de studenten.

Enerzijds geeft iedereen een presentatie in groep op basis van een artikel (3 à 5 blz.) uit over een thema i.v.m. het vakgebied: synthese van het artikel, uitdieping van het onderwerp aan de hand van aanvullende (Franstalige) bronnen; organisatie van een discussie.

Anderzijds treedt elke student een keer op als respondent bij een andere groepspresentatie: hij/zij maakt dan een schriftelijke samenvatting van het artikel dat aan de basis lag van de presentatie en levert een mondelinge bijdrage aan de discussie.