Inleiding tot het recht

Studiegidsnr:1000PSWINR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ria Janvier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De doelstelling van het opleidingsonderdeel 'Inleiding tot het recht' is om elke student in het eerste Bachelorjaar Sociale Wetenschappen vertrouwd te maken met het recht als middel om de samenleving te ordenen. De focus ligt in de eerste plaats op het privaatrecht, en bijkomend het sociaal recht als gemengde rechtstak. Het publiekrecht laten we goeddeels links liggen omdat dit uitgebreid aan bod komt in het gelijknamige opleidingsonderdeel in het tweede Bachelorjaar; wel besteden wij zeer beknopt aandacht aan het strafrecht en het fiscaal recht.

Dit (leer)proces verloopt in een aantal stappen.

De eerste etappe bestaat erin de relevantie van het recht te onderkennen voor iedere persoon, waaronder de student van de Bachelor SW. Aan de hand van enkele lukraak gekozen krantenartikelen mag het duidelijk zijn dat recht geen ver-van-mijn-bed-show is.

Vervolgens is het de bedoeling de student inzicht te verschaffen in enkele fundamentele beginselen van het recht. Onder meer de volgende vragen krijgen een antwoord. Wat is recht en waarvoor dient het? Wat zijn de bronnen van het recht? Wat is de rol van de rechter? Hoe kunnen we het recht indelen?

In een volgend stadium gaan we samen op verkenning doorheen verschillende deelgebieden van het recht.

Je bent levensvatbaar geboren, dat staat vast. Misschien wil je later gaan samenwonen of huwen? Wat als er een kink in de kabel komt en een (echt)scheiding onvermijdelijk lijkt?

Soms sluit je contracten af, zonder je daar goed en wel bewust van te zijn. Bezint eer je begint. En huren / verhuren, kopen / verkopen, daar zal iedereen mee te maken hebben of krijgen.

Ben je ondernemend en wil je een vernnootschap oprichten. Welke is de beste vorm? En wat in geval van faillissement?

Toch maar liever gaan werken in dienst van een werkgever? Dan zal je te weten komen wat het arbeidsrecht jou te bieden heeft. Als je studentenarbeid hebt verricht, heb je daar wellicht al enige ervaring mee.

Sociale zekerheid, daar heb je als student toch niet mee te maken? Toch wel, meer dan je op het eerste gezicht vermoedt.

Ooit al eens iets mispeuterd? Zelfs geen verkeersboete opgelopen? Houden zo.

Belastingen. Het woord zegt het zelf, een last. Waar betalen we zo allemaal belasting op?

Iedereen begaat in het dagelijks leven wel eens een fout. Wanneer gaat het om een fout in rechte en ben je daarvoor aansprakelijk en wat zijn daarvan de gevolgen?

Het overlijden resulteert in het einde van dit aardse bestaan. Veelal zijn er nabestaanden en dan komen erfeniskwesties naar boven. Wie erft?