Levensbeschouwing en samenleving

Studiegidsnr:1000PSWLBS
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Loobuyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak bevat een gedeelde stam die ook aan bod komt in de vakken levensbeschouwing aan de andere faculteiten van de UA.

Daarin worden thema’s ontwikkeld zoals:

1. Een overzicht van de inhoud en historische achtergrond van de belangrijkste levensbeschouwingen

2. Een overzicht van het levensbeschouwelijke landschap, op wereldvlak, in Europa en in België – met daarin ook aandacht voor toegenomen diversiteit, secularisering en ontzuiling.

3. Een reflectie over levensbeschouwing en democratie: filosofische en historische achtergrond van de liberale rechtsstaat, overheidsneutraliteit, godsdienstvrijheid en tolerantie.

4. Een reflectie over de relatie en spanningsverhouding tussen levensbeschouwing en wetenschap: historische achtergrond en bespreking van verschillende standpunten in het huidige debat hieromtrent.

Daarnaast kunnen thema’s aan bod komen die meer toegespitst zijn op de studierichting van de studenten.