Publiekrecht

Studiegidsnr:1000PSWPUB
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Popelier
Cedric Jenart

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een overzicht van

1) de belangrijkste principes die de Belgische staatsinrichting beheersen evenals de concrete invulling daarvan. Zodoende wordt duidelijk gemaakt wat in het Belgische grondwettelijke stelsel de juridische betekenis is van de democratische staat, de rechtsstaat, de federale staat en de scheiding der machten. 

2) de publieke instellingen op nationaal niveau en de manier waarop politieke machtsverhoudingen hier functioneren. Er wordt in het bijzonder ingegaan op het parlement en de regering op federaal en deelstatelijk niveau, hun samenstelling, werking en bevoegdheden, evenals hoe zij zich tot elkaar verhouden. Er wordt tevens ingegaan op de federale structuur van België.

3) de publieke instellingen op internationaal niveau en de manier waarop politieke machtsverhoudingen hier functioneren. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties worden belicht.