Wereldgeschiedenis van België

Studiegidsnr:1000PSWSPG
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilja Van Damme
Hilde Greefs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt inzicht in de kenmerken van de hedendaagse samenleving via de studie van een aantal thema's uit de sociale en politieke geschiedenis. Dit gebeurt vanuit twee centrale aandachtspunten.  Vanuit een langetermijnperspectief wordt sterk ingezoomd op de belangrijke transities die zich voltrokken tijdens de periode 1750-2000 en die de huidige samenleving sterk hebben bepaald. Vanuit de bredere Europese sociale, politieke en economische transformaties staan de ontwikkelingen in de Belgische geschiedenis centraal.

Tijdens de colleges komen diverse sociale en politieke thema’s aan bod, zoals ondermeer demografische ontwikkelingen, migratie en verstedelijking, levensstandaard, armoede en sociale ongelijkheid, het staatsvormingsproces en de ontwikkeling van de nationale staat, burgerschap en democratisering.

Bij de cursus horen een aantal artikelen in het Nederlands of Engels, aangeboden via blackboard, die dieper ingaan op bepaalde thema's uit de Belgische geschiedenis.  Die artikelen worden voorbereid en bestudeerd door de studenten, besproken en bediscussieerd tijdens de hoorcolleges en behoren, samen met de cursus en powerpoints, tot de leerstof van dit vak.