Statistiek II

Studiegidsnr:1000PSWST2
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Statistiek II kan pas gevolgd worden nadat een credit behaald werd voor "Statistiek I" of "Beschrijvende statistiek en kansrekenen".
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Karel Neels
Danny Rouckhout
Wim Christiaens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel Statistiek II omvat een inleiding in de multivariate analyse. Na een inleiding in SPSS (FSW) of Stata (FBE/SEW) worden de volgende analysetechnieken behandeld:

  • Analyse van Samenhang & Statistische Controle;
  • Bivariate en Meervoudige Regressie;
  • Regressie met dummyvariabelen & Variantieanalyse;
  • Logistische regressie & Multinomial Logit Modellen;
  • Principale Componenten & Principale Factoranalyse

Het opleidingsonderdeel omvat hoorcolleges (theorie) en praktische oefeningen op computer, waarbij gegevensbestanden van diverse empirische onderzoeken worden gebruikt (European Social Survey, Surveys Migratiegeschiedenis en Sociale Mobiliteit, Gezondheidsenquête, 2001 Census). Het examen is schriftelijk, met een theoretisch gedeelte en een praktijkgericht onderdeel.