Economie

Studiegidsnr:1000RECECO
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Diana De Graeve
Eve Vanhaecht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het betreft een algemene inleiding tot de economie. De cursus bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel behandelt micro-economische thema's:
- het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten
- het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod
- prijsvorming in de markt (competitie en monopolie)
- rol van de overheid
Het tweede deel behandelt macro-economische thema's:
- nationale rekeningen en de economische kringloop
- goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt
- rol van de overheid in het sturen van de economie
- internationale handel
De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen.
De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept.