Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Economie

Studiegidsnr:1000RECECO
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Diana De Graeve
Eve Vanhaecht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het betreft een algemene inleiding tot de economie. De cursus bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel behandelt micro-economische thema's:
- het gedrag van de consument en de vraag naar goederen en diensten
- het gedrag van de ondernemer, productie, kosten en aanbod
- prijsvorming in de markt (competitie en monopolie)
- rol van de overheid
Het tweede deel behandelt macro-economische thema's:
- nationale rekeningen en de economische kringloop
- goederen- en dienstenmarkt, geldmarkt en arbeidsmarkt
- rol van de overheid in het sturen van de economie
- internationale handel
De cursus maakt gebruik van grafische en eenvoudige wiskundige modellen.
De theorie wordt met behulp van toepassingen en oefeningen verdiept.