Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Geschiedenis van het privaatrecht

Studiegidsnr:1000RECGPR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tammo Wallinga

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus zal de nadruk enerzijds liggen op het Romeinse recht en zijn receptie vanaf de Middeleeuwen, anderzijds op de ontwikkeling van de rechtswetenschap, mede gezien tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zal de ontwikkeling van de onrechtmatige daad bestudeerd worden, zowel in historisch als in rechtsvergelijkend perspectief.