Politicologie

Studiegidsnr:1000RECPOL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Popelier
Sean Parramore

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in de politieke wetenschappen, de de studie van politieke verschijnselen, processen en instellingen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de kernconcepten, invalshoeken, onderzoeksvragen en centrale onderwerpen van de algemene politicologie, met inbegrip van supranationale instellingen (in casu de EU) en de leer der internationale betrekkingen. Ze krijgen een inleiding in de belangrijkste instellingen, structuren, actoren en processen, of, breder, instituties, die van belang zijn voor de sturing van de samenleving en het begrijpen van de politiek. Ze verwerven inzicht in politieke dynamieken, hoe politieke processen, keuzes en besluitvorming vorm krijgen en wat de gevolgen ervan zijn.

We besteden achtereenvolgens aandacht aan: het begrip de begrippen politiek en politicologie; ideologieën; politieke participatie; politieke partijen; democratie; vertegenwoordiging en kiessystemen; instellingen zoals parlement, regering en rechtscolleges, met specifieke aandacht voor het Grondwettelijk Hof; bestuur en beleid; regionalisering, federalisering en confederalisme; internationale betrekkingen en de EU als een vorm van multilevel governance.