Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Psychologie en rechtspsychologie

Studiegidsnr:1000RECPSY
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Miet Vanderhallen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het inleidende vak in de psychologie en rechtspsychologie is gericht op het verschaffen van inzicht in basisbegrippen uit de psychologie en rechtspsychologie waarbij het belang en de reikwijdte van deze disciplines worden toegelicht.  

Na een verkenning van de algemene psychologie komen enkele centrale aspecten van de rechtspsychologie aan bod. De rechtspsychologie is een discipline waarin vanuit de studie van menselijk gedrag kanttekeningen worden geplaatst bij het functioneren van het  juridische apparaat.  

In de cursus komen centrale topics en bijhorende vragen uit de psychologie aan bod. Hoe nemen mensen waar? Hoe zien zij zichzelf en anderen? Hoe leren mensen?  Er wordt geëindigd met het beantwoorden van specifiek rechtspsychologische vragen. Hoe betrouwbaar is een getuige? Komen valse bekentenissen voor?  Wat is tunnelvisie?

 

Het doel van dit vak is om rechtenstudenten vertrouwd te maken met (rechts)psychologische concepten en inzichten die relevant zijn voor het begrijpen van menselijk gedrag in een juridische context.