Sociologie en rechtssociologie

Studiegidsnr:1000RECSOC
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bernard Hubeau
Margot Van Leuvenhaege

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De bachelor moet beschikken over een algemene vorming over de mens en de samenleving. Daarom is een basisinzicht nodig in de economische, sociale en politieke factoren die het recht beïnvloeden en de samenleving mee vorm geven. In de cursus sociologie en rechtssociologie heeft er een verkenning van de sociologie en een exploratie van de rechtssociologie plaats.

Het onderdeel sociologie als een wetenschap van de samenleving houdt in dat de sociologische concepten en denkrichtingen worden toegelicht. Het geheel van deze inzichten wordt toegepast op het recht. Daarbij komen de vragen naar het waarom van het bestaan van het recht (waarom is het zoals het is en waarom verandert het) en de invloed van het recht op de maatschappelijke structuren en op het gedrag, aan bod. Vertrekkende vanuit bepaalde maatschappelijke situaties wordt enerzijds bekeken welke rol zij spelen voor de totstandkoming van het recht en anderzijds bekeken hoe het recht als middel van sociale controle uitwerking heeft in (bepaalde aspecten van) de samenleving. 

 Daarnaast gaat de cursus in op de rechtssociologie als een bijzondere discipline, eerst algemeen (wat is rechtssociologie?), later aan de hand van de voor het recht relevante problemen en instituties. De kern van de rechtssociologie als empirische wetenschap is de analyse van de sociale genese van het recht aan de ene kant en de sociale werking van het recht aan de andere kant.