Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Sociologie en rechtssociologie

Studiegidsnr:1000RECSOC
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koen Van Aeken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

De bachelor in de rechten moet beschikken over een algemene vorming over de mens en de samenleving. Daarom is een basisinzicht nodig in de economische, sociale en politieke factoren die het recht beïnvloeden en de samenleving mee vorm geven. In de cursus sociologie en rechtssociologie heeft er een verkenning van de sociologie en een exploratie van de rechtssociologie plaats.

Het onderdeel sociologie als een wetenschap van de samenleving houdt in dat de sociologische concepten en denkrichtingen worden toegelicht. Het geheel van deze inzichten wordt toegepast op het recht. Daarbij komen de vragen naar het waarom van het bestaan van het recht (waarom is het zoals het is en waarom verandert het) en de invloed van het recht op de maatschappelijke structuren en op het gedrag, aan bod. Vertrekkende vanuit bepaalde maatschappelijke situaties wordt enerzijds bekeken welke rol zij spelen voor de totstandkoming van het recht en anderzijds bekeken hoe het recht de samenleving beïnvloedt en en instituties.