Aardwetenschappen I

Studiegidsnr:1000WETAAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stijn Temmerman
Inge Van Dyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een inleiding tot de Geologie.

De cursus wordt begonnen met een korte inleiding en overzicht van het ontstaan en de inwendige structuur van de planeet aarde. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de theorie van de platentektoniek, als algemeen verklaringsmodel voor de geologische processen die tijdens deze cursus aanbod zullen komen.  Daarna worden deze geologische processen stap voor stap onder de loep genomen, met telkens de terugkoppeling naar hun plaattektonische context. We starten met de bouwstenen waaruit de aarde is opgebouwd: de mineralen en gesteenten. De kristallografische en fysische kenmerken van mineralen worden kort besproken, met nadruk op de mineralen die het meeste in de natuur voorkomen, nl. de Silikaten. Vervolgens wordt ingegaan op de vorming van de verschillende types gesteenten die op aarde voorkomen. Hierbij aansluitend worden praktische oefeningen gemaakt op het herkennen van een aantal belangrijke mineralen en gesteenten. Eveneens aansluitend op deze hoofdstukken over de vorming van gesteenten, worden een aantal processen besproken, die geraleteerd zijn aan de vorming van gesteenten, zoals vulkanisme en plutonisme, breuk- en plooitektoniek. Eenmaal we deze basisprocessen kennen, wordt de evolutie van de aarde doorheen de geologische tijd bekeken: we geven een overzicht van de grondslagen van de stratigrafie en geochronologie.