Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Getaltheorie

Studiegidsnr:1000WETGTT
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 8/20 voor volledige Ba1 OF ingeschreven voor Educatieve master wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Karim Johannes Becher

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Herhaling modulo rekenen, Chinese reststelling
  • Functies uit de elementaire getaltheorie, Eulerfunctie
  • Ring van gehele getallen in een getallenlichaam. Verband met vergelijkingen. Voorbeelden.
  • Dedekinddomeinen, integrale uitbreidingen, discriminant.
  • Eindigheid van de ideaalklassengroep, Minkowski-grens (Bewijsschets).
  • Kwadratische reciprociteitswet.
  • Verdeling van priemgetallen, stelling van Dirichlet over arithmetische progressies.