Getaltheorie

Studiegidsnr:1000WETGTT
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 8/20 voor volledige Ba1 OF ingeschreven voor Educatieve master wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Karim Johannes Becher

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Herhaling modulo rekenen, Chinese reststelling
  • Functies uit de elementaire getaltheorie, Eulerfunctie
  • Ring van gehele getallen in een getallenlichaam. Verband met vergelijkingen. Voorbeelden.
  • Dedekinddomeinen, integrale uitbreidingen, discriminant.
  • Eindigheid van de ideaalklassengroep, Minkowski-grens (Bewijsschets).
  • Kwadratische reciprociteitswet.
  • Verdeling van priemgetallen, stelling van Dirichlet over arithmetische progressies.