Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen

Studiegidsnr:1000WETILS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor Lineaire algebra en meetkunde
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *