Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen

Studiegidsnr:1000WETILS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor Lineaire algebra en meetkunde of ingeschreven zijn in de master Fysica OF ingeschreven in Eduma wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Toepassingen van iteratieve methode. Waarom is het nodig wiskundige methode te ontwikkelen voor ijle stelsels.
  • Stationaire iteratieve methoden: Richardson, Jacobi, Gauss-Seidel
  • Chebychev versnelling
  • Conjugate Gradients en Krylov methoden
  • Krylov methoden voor niet symmetrische en indefiniete matrices
  • Superlineaire convergentie.  
  • Preconditioning
  • Eigenwaarde problemen