Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen

Studiegidsnr:1000WETILS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Min 8/20 voor Lineaire algebra en meetkunde of ingeschreven zijn in de master Fysica OF ingeschreven in Eduma wetenschap en technologie
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Vanroose

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Toepassingen van iteratieve methode. Waarom is het nodig wiskundige methode te ontwikkelen voor ijle stelsels.
  • Stationaire iteratieve methoden: Richardson, Jacobi, Gauss-Seidel
  • Chebychev versnelling
  • Conjugate Gradients en Krylov methoden
  • Krylov methoden voor niet symmetrische en indefiniete matrices
  • Superlineaire convergentie.  
  • Preconditioning
  • Eigenwaarde problemen