Mariene biologie

Studiegidsnr:1000WETMAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor Overzicht van de grote bouwplannen: dieren en Bouwplannen en diversiteit van planten en schimmels.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gudrun De Boeck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het mariene milieu is een fascinerende omgeving. In deze cursus komen zowel de fysische kenmerken van het mariene milieu (licht, zoutgehalte, temperatuur, druk, pH enz.), als het mariene leven en hun aanpassingen aan dit milieu aan bod (oceanen, zeeën en estuaria). Hierbij nemen de getijden en de getijdenzone een bijzondere plaats in. Ook bijzondere ecosystemen zoals het mangrovemoeras, de koraalriffen, de Sargassozee, de poolzee en de diepzee worden besproken.
De studenten krijgen ook zelf de kans om zich in één van deze topics te verdiepen via een individueel werk gevolgd door een presentatie.