Maattheorie

Studiegidsnr:1000WETMAT
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 8/20 voor Calculus, Lineaire algebra en meetkunde en Kanstheorie EN min 8/20 alle vakken Ba1 Wis
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Werner Peeters
Wouter Van Den Haute

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De volgende zaken komen aan bod:

 • Meetbare ruimten
 • Maatruimten
 • De Borelstam en de Lebesguemaat op R^n
 • Meetbare en elementaire afbeeldingen
 • De Lebesgue-integraal
 • De ruimten L^p(Omega,A,mu)
 • Convergentiestellingen
 • Gelijkmatige integreerbaarheid
 • De Radon-Nikodymafgeleide
 • Produktmaten
 • Convoluties van maten