Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Molecular quantum chemistry

Course Code :1000WETMQC
Study domain:Chemistry
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Sequentiality:
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: No contract restriction
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Christian Johannessen

3. Course contents *

  • Atomic orbital theory: Hydrogen and beyond.
  • Molecular orbital theory. Terms and classes.
  • Hybridisation.
  • The chemical bond as a quantum entity.
  • Electronic excited states.
  • Absorption events.