Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Projectwerk

Studiegidsnr:1000WETPJW
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Rudi Penne
Stijn Symens
David Eelbode

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor veel opleidingsonderdelen – waarin dan voornamelijk vakinhoudelijke kennis wordt overgedragen – zal je aan het eind van de (hobbelige) rit een werk moeten schrijven en/of een presentatie geven. Ook later, in jullie professionele leven, is de kans bijzonder groot dat dit een belangrijk facet zal zijn van je taak. In dit vak zullen we daarom werken rond en aan de vaardigheden die daarbij komen kijken:

  • Hoe bereid je een degelijke presentatie voor, en waarop let je wanneer je ze moet geven (zowel voor een publiek van ingewijden, dan wel leken)?
  • Hoe vind je je weg in het (over)aanbod informatie, zowel op het net als in de klassieke literatuur? Hoe ga je kritisch om met bronnen en op welke manier refereer je ernaar?
  • Hoe vertaal je een probleem vanuit de praktijk (bijvoorbeeld iets dat uit een andere wetenschap komt) naar een concreet wiskundig probleem? Hoe pak je het oplossen van zo een probleem aan?
  • Waarop kan je letten wanneer er een schriftelijke weergave verwacht wordt?