Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Individueel project

Studiegidsnr:1000WETPRO
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Laenens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Individueel Project wil je kansen bieden om aan je persoonlijke informaticapassie en -uitdaging te werken en je daarbij zo goed mogelijk en wetenschappelijk te ondersteunen. Dit opleidingsonderdeel biedt ruimte voor individuele invulling en voor zelfwerkzaamheid. 
Je maakt in het eerste semester een persoonlijk voorstel van een eigen uitdagend en innovatief informaticaproject en zoekt een projectbegeleider die je als academisch expert kan ondersteunen bij de realisatie van een prototype van je project.

Uiterlijk tijdens de eerste lesweek van het tweede semester, dien je je projectvoorstel in bij de cursusbegeleider. Het voorstel omvat duidelijke informatie over

  • De wetenschappelijke inhoud van je project
  • Omvang en aard van de activiteiten in je project
  • Wat aan het einde van je project zal worden opgeleverd
  • Een planning van leeractiviteiten en/of van de uitvoering van je project
  • De wijze waarop je project geëvalueerd zal worden
  • De contactgegevens van je projectbegeleider, een academische expert in de materie van je project
  • De afspraken die je reeds maakte met je projectbegeleider

De cursusbegeleiders - docent en projectbegeleider - evalueren het projectvoorstel. Indien het voorstel aanvaard wordt - al dan niet mits aanpassingen - wordt het project in het tweede semester uitgevoerd. Indien het voorstel niet aanvaard wordt, of de student geen volledig voorstel indient, wordt de student uitgeschreven voor het opleidingsonderdeel.

Ook een externe wetenschappelijke informaticastage in een bedrijf of organisatie, of deelname aan een zomercursus met wetenschappelijke inhoud aan andere instellingen behoort tot de mogelijkheden.

Om te ontdekken welke informaticus jij bent en wil worden en welk project echt jouw innovatieve project zou kunnen zijn, kan je je laten coachen door prof. dr. O. Scharmer in een  MIT leiderschapscursus 'Leading from the emerging future' op edX.org (van september t.e.m. december).