Toegepaste calculus

Studiegidsnr:1000WETTCA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Symens
Wouter Van Den Haute

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Complexe getallen
- Afgeleiden en differentialen in één en meerdere veranderlijken
- Primitieven en integralen in één en meerdere veranderlijken
- Differentiaalvergelijkingen
- Reeksen, met inbegrip van Taylorreeksen en Fourierreeksen