Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Toegepaste calculus

Studiegidsnr:1000WETTCA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Symens
Wouter Van Den Haute

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Complexe getallen
- Afgeleiden en differentialen in één en meerdere veranderlijken
- Primitieven en integralen in één en meerdere veranderlijken
- Differentiaalvergelijkingen
- Reeksen, met inbegrip van Taylorreeksen en Fourierreeksen