Duurzaamheid

Studiegidsnr:1001CPGVKB
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ann Crabbé
Jessica Bots
François Levrau
Leni Franken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen het vertrekpunt, waarbij de nadruk ligt op de onderlinge verbindingen tussen de SDGs en de interacties tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Er wordt gekeken naar thema’s via keuzedilemma’s waarbij een trade-off naar boven komt. Studenten leren zo keuzes maken die impact hebben op de maatschappij zodat zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Studenten leren ook om na te denken over lastige vragen waarvoor er niet altijd een antwoord bestaat. In de eerste lessen worden de SDG’s aangebracht en geduid, als herkenbaar kader voor duurzaamheid. Daarna worden een aantal thema’s uitgediept, waarbij wordt gewerkt met cases om de complexiteit te illustreren en te tonen dat doelstellingen conflicterend kunnen zijn.