Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Fysica miv wiskunde

Studiegidsnr:1001FBDBMW
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Sijbers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat twee onderdelen:

  1. inleiding van wiskundige technieken
  2. basisprincipes Fysica voor Biomedische en Farmaceutische Wetenschappen

Het deel wiskunde omvat een korte herhaling van de wiskunde uit het humaniora, aangevuld met nieuwe begrippen en methoden die toegepast worden in de vakken fysica, chemie, biologie en fysiologie. De wiskunde omvat:
afgeleiden, integralen, reeksen, vectorrekening en differentiaalvergelijkingen, telkens met toepassingen.

Het deel Fysica dient als grondslag voor de vakken Fysiologie, Biomechanica, Biomedische beeldvorming, ... en omvat:

  • Mechanica met oa. versnelling en de mens; wrijving in de gewichten; stabiliteit en evenwicht; mechanica van het kauworgaan ...;
  • Elasticiteit m.b.t. bloedvaten, vliezen, bot, ...
  • Trillingen en hun effect op de mens
  • Bio-elektriciteit met weerstand, condensator, elektrisch veld, elektrolyse, netwerken, ...;
  • Hydrostatica met oa. bloeddrukmeting; de oppervlaktespanning met oa. de rol van het surfactant in de longen;
  • Transport van warmte en straling;
  • Transport van moleculen door diffusie en osmose;
  • Thermodynamica en entropie.

De student wordt aangezet om thuis opgegeven vraagstukken op te lossen die nadien onder begeleiding worden besproken. In het labo practicum worden door de student korte experimenten uitgevoerd, in een verslag verwerkt en nadien verbeterd en besproken door de practicumbegeleider.