Levensbeschouwing en cultuur

Studiegidsnr:1001FLWALG
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Fran├žois Levrau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak bevat een gedeelde stam die ook aan bod komt in de vakken levensbeschouwing aan de andere faculteiten van de UA.

 

 

Daarin worden thema’s ontwikkeld zoals bijvoorbeeld:

1. een overzicht van het levensbeschouwelijke landschap, op wereldvlak, in Europa en in België – met daarin ook aandacht voor toegenomen diversiteit, secularisering en ontzuiling.

2. Een reflectie over levensbeschouwing en democratie: filosofische en historische achtergrond van de liberale rechtsstaat, overheidsneutraliteit, godsdienstvrijheid en tolerantie.

3. Een reflectie over de relatie en spanningsverhouding tussen levensbeschouwing en wetenschap: historische achtergrond en bespreking van verschillende standpunten in het huidige debat hieromtrent.

Daarnaast zullen thema’s aan bod komen die meer toegespitst zijn op de studierichting van de studenten.