Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Filosofische vaardigheden

Studiegidsnr:1001FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder creditcontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Katrien Schaubroeck
Jasper Van de Vijver
Marlies De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten maken kennis met de organisatie van de universiteitsbibliotheek en worden ingeleid in het gebruik van de belangrijkste instrumenten voor het opzoeken van filosofische literatuur (catalogi, bibliografieën, databanken, ..., met inbegrip van de mogelijkheden van het internet). De studenten leren de spelregels voor literatuurverwijzingen bij het redigeren van een wetenschappelijk werk.

De studenten oefenen het presenteren van hun eigen mening op mondelinge en schriftelijke wijze.

De studenten oefenen het luisteren naar en constructief reageren op de mening van anderen.

De studenten oefenen het mondeling en schriftelijk weergeven van filosofische argumenten van anderen.

De studenten leren een filosofische tekst analyseren en becommentariëren.