Academische en filosofische basisvaardigheden

Studiegidsnr:1001FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Marlies De Munck
Jasper Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het opleidingsonderdeel Academische en filosofische vaardigheden wordt de basis gelegd van drie met elkaar verwante vaardigheden:

ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN

De studenten maken kennis met de organisatie van de universiteitsbibliotheek en worden ingeleid in het gebruik van de belangrijkste instrumenten voor het opzoeken van filosofische literatuur (catalogi, naslagwerken, databanken). Ze leren doelgericht naar informatie zoeken over een thema of een auteur en met behulp van naslagwerken een filosofisch thema afbakenen. Bovendien leren ze correcte wetenschappelijke literatuurverwijzingen maken en een wetenschappelijke bibliografie opstellen.

SCHRIFTELIJKE VAARDIGHEDEN

De studenten leren academische teksten lezen, schematiseren en samenvatten. Ze leren zelf academische teksten schrijven met een duidelijke structuur en heldere formuleringen en met een correct gebruik maken van citaten, parafrases en literatuurverwijzingen. Ze oefenen zich daarin door verschillende korte teksten te schrijven (samenvatting, parafrase, close reading, column) en maken daarbij kennis met verschillende genres van het filosofische schrijven.

MONDELINGE VAARDIGHEDEN

De studenten leren een gegeven filosofische inhoud mondeling toelichten en bespreken. Ze leren dialectische gesprekken voeren, het woord nemen in een groepsgesprek en hun gedachten helder en duidelijk gestructureerd articuleren. Ze leren een mondelinge presentatie over een filosofisch onderwerp voorbereiden en geven.