Spaanse taalbeheersing 1

Studiegidsnr:1001FLWTLS
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pedro Gras
Patricia Galiana
Lucia Calvo Salazar
Sofia Pérez Fernández

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt uitgegaan van een beginnersniveau en er wordt bereikt een niveau B1 van Het Europese Referentie Kader in de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. Tijdens de cursus wordt kennis en inzicht in de basisstructuren van de Spaanse grammatica, woordenschat en communicatieve contexten opgebouwd.  Er wordt aandacht besteed aan de vier taalvaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken.