Algemene economie

Studiegidsnr:1001FOWPOW
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eve Vanhaecht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten moeten in staat zijn exacte vakterminologie te gebruiken, economische berichtgeving te begrijpen en te interpreteren, eenvoudige economische modellen op te lossen, extrapolaties te maken uitgaande van algemene economische evoluties, het belang van productontwikkeling als groei- en welvaartsstimulerende factor in te schatten

Het vak behandelt volgende thema's:

- nationale rekeningen en de economische kringloop

- goederen- en dienstenmarkt

- geldmarkt

 - arbeidsmarkt

- rol van de overheid in het sturen van de economie

- internationale handel

Dit vak behandelt de macro-economische thema’s, het vak bedrijfseconomie (tweede semester) behandelt de micro-economische thema’s.