Algemene chemie

Studiegidsnr:1001WETACH
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:70
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Linny Baeten
Koen Janssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursusnota's en slides werden opgemaakt op basis van het custom made handboek "Chemistry" voor de Universiteit Antwerpen samengesteld door F. Blockhuys en L. Baeten uitgegeven door Pearson .  Deze nota's omvatten de volgende hoofdstukken :

1. Chemie : materie en meten

2. Atomen, moleculen en ionen

3. Massaverhoudingen in chemische reacties

4. Reacties in waterig milieu

5. De electronische structuur van atomen

6. Ionaire bindingen

7. Covalente bindingen

8. Covalente bindingen en moleculaire structuur

9. Thermochemie : chemische energie

10. Gassen

11. Vloeistoffen, vaste stoffen en fase-overgangen

12. Oplossingen en hun eigenschappen

13. Kinetiek

14. Chemisch evenwicht

15. Zuren en basen

16. Evenwichten in waterige oplossing

17. Thermodynamica : entropie, vrije energie en evnwicht

18. Electrochemie

Er zal een selectie gemaakt worden uit de beschikbare slides op basis van beschikbare tijd en wat echt fundamenteel is voor biologen in hun eerste Ba-jaar.