Actuariƫle en financiƫle wiskunde

Studiegidsnr:1001WETAFW
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum een 8/20 voor "Kanstheorie"
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Martine Van Wouwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het begrip ' time value of money' is een eerste concept, dat wordt uitgelegd en dat samen met de begrippen overlevingskans en overlijdenskans de fundamenten vormen voor een cursus ' levensverzekeringen'. In een tweede deel worden er een aantal specifieke levensverzekeringen  behandeld en wordt ook aangegeven hoe de levensloop van een levensverzekering kan opgevolgd worden via het begrip 'wiskundige reserves'. 

Ook typische praktijkvoorbeelden (vormen van pensioensparen) worden besproken. Verder komen typische Belgische kenmerken van de levensverzekeringen aan bod. De volgende hoofdstukken behandelen continue en stochastische modellen, die een theoretische verantwoording geven voor de resultaten van het deterministische model. Als laatste topic wordt ook aandacht geschonken aan ' Unit-Linked' producten.